Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Opvang (BSO/TSO/SPV)

DE VERBINDING

In het gebouw van onze school is ook kinderopvang aanwezig voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De Verbinding kinderopvang Sint-Oedenrode. In beide vormen van opvang wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen, zodat jonge kinderen optimaal worden voorbereid op hun schoolloopbaan. Daarnaast willen we bereiken dat opvang en onderwijs goed op elkaar aansluiten.
Wij ontwikkelen ons als een brede school, een onderwijsinstelling die midden in de samenleving staat en waar:

  • Een doorlopende lijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar geboden wordt.
  • Goede voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang zijn
  • Naschoolse activiteiten aangeboden worden.
  • Intensief wordt samengewerkt met o.a. het consultatiebureau, jeugdzorg, de wijkagent en maatschappelijk werk in de wijk.
  • School en kinderopvang de Verbinding hebben een samenwerking met de buurtsportcoach.

​De samenwerking tussen school en opvangorganisatie is daarbij evenwaardig. De school ontwikkelt samen met kinderopvangorganisatie de Verbinding, een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseert gezamenlijk activiteiten waarin dit zichtbaar is.

Basisschool Franciscus ontwikkelt zich tot een brede school of integraal kindcentrum. Vanaf augustus 2017 ontwikkelen we samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseren we gezamenlijke activiteiten waarin dit zichtbaar is. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme overdracht van de kinderen in opvang naar de basisschool.

De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar. De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.

Zij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Ze stellen zich actief op in het vormen van integrale kindcentra. Samenwerking met de scholen in Sint-Oedenrode en doorgaande leerlijnen vinden we erg belangrijk. Binnen de muren van Basisschool Franciscus bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Buitenschoolseopvang
Kinderen die naar Basisschool Franciscus gaan, kunnen voor en na schooltijd terecht in het BSO lokaal. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport en spel als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen.

Nadere informatie over de opvangmogelijkheden binnen basisschool Franciscus vindt u op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl.

"Samen in ontwikkeling”