Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf de leeftijd van vier jaar mogen kinderen naar school. Het is belangrijk dat zij naar school gaan om te wennen en te leren omgaan met andere kinderen. Zo leren zij spelenderwijs allerlei vaardigheden om taal, rekenen en schrijven sneller onder de knie te krijgen. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en moet hij of zij naar school.

Gedurende het gehele jaar kunt u als ouders en/of verzorgers uw kind op onze school aanmelden. om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met de school via de mail  franciscus@verdi.nl of telefonisch via 0413-472596. Het aanmelden gebeurt middels een digitaal inschrijfformulier: Formulier inschrijven nieuwe leerling

Na aanmelding zal ruim voor de vierde verjaardag van het kind een uitnodiging naar de ouders worden gestuurd voor een intakegesprek. We vragen u om uw kind voor eind januari 2025 aan te melden als hij/zij voor oktober 2025 vier jaar wordt.

Leerlingen kunnen door het hele schooljaar instromen. De meeste kinderen starten als vierjarige op onze school. In de regel gaan zij op de eerste schooldag na hun vierde verjaardag voor het eerst naar groep 1. Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen kinderen 2 dagdelen komen “wennen”. Zij draaien dan mee in hun toekomstige groep en maken daarbij kennis met de klasgenootjes en de leerkracht.

Sommige kinderen zijn hun schoolloopbaan op een andere school begonnen en komen als gevolg van een verhuizing naar onze school. In overleg met de ouders én de vorige school wordt hun eerst schooldag op onze school gepland.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact op!
Dit kan telefonisch (0413-472596) of per e-mail: franciscus@verdi.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier