Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Leerlingenraad

LEERLINGENRAAD

Als school vinden we het belangrijk dat we weten wat er speelt en leeft bij de kinderen. De mening van de kinderen is belangrijk en nemen we ook serieus. We vragen hier regelmatig naar in onze klassen maar hebben ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 1x in de 8 weken met de adjunct-directeur over dingen die op school gebeuren of georganiseerd moeten worden. De verkiezingen voor de leerlingenraad vinden plaats in september.

Leden van de Leerlingenraad 2021-2022

Daantje en Suze: groep 7/8

Ciske, Milan en Stef: groep 5/6

Waarom een leerlingenraad?

Een leerlingenraad dient goed te kunnen luisteren naar de wensen van de andere kinderen en deze kunnen overbrengen aan de directeur en leerkrachten van de school. Samen praten ze over mogelijke oplossingen en worden er nieuwe ideeën ingebracht. Daarnaast heeft de leerlingenraad als taak om, samen met alle andere kinderen, een veilige en gezellige school te creëren. Zij komen op voor anderen en nemen hun verantwoordelijkheid.
Ook vinden we het belangrijk dat we betrokkenheid van leerlingen bij school bevorderen, ze spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen en dat dat we samen kunnen praten over de kwaliteit van ons onderwijs.

leerlingenraad nieuws

Nieuwe leerlingenraad gekozen

Wat fijn dat we weer 5 kanjers mogen begroeten in de leerlingenraad.

We hebben inmiddels de kennismakingsbijeenkomst gehad.
De raad vindt het een uitdaging en leuk om mee te mogen beslissen over belangrijke zaken op school.
We hebben een gezellig clubje dat de schoolse zaken serieus maar ook met wat humor wil behandelen.

Binnenkort zal de eerste echte bijeenkomst gepland worden.

"Samen in Ontwikkeling”