Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Groepen en schooltijden

Groepen

  • Groep 1-2
  • Groep 3
  • Groep 4-5
  • Groep 6-7
  • Groep 7-8

SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER

Schooltijden

Maandag: 8.30 uur tot 14.00 uur

Dinsdag: 8.30 uur tot 14.00 uur

Woensdag: 8.30 uur tot 14.00 uur

Donderdag: 8.30 uur tot 14.00 uur

Vrijdag: 8.30 uur tot 14.00 uur

 

Vakanties  2023-2024

Herfstvakantie:         16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie:           25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:   12 februari t/m 16 februari 2024
Meivakantie:              22 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie:          8 juli t/m 18 augustus 2024

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

22 dec 2023: vanaf 1200 uur.

Let op: onze kerstviering is do 21 dec van 1800-2000 u

2e Paasdag: Maandag 1 april 2024

Hemelvaart: Donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024

2e Pinksterdag: Maandag 20 mei 2024

Laatste schoolmiddag: Vrijdag 5 juli 2024 vanaf 12.00 uur

Studiedagen/dagdelen ( ook vrije (mid)dagen voor de leerlingen):

Studiemiddag :          donderdagmiddag 7 september vanaf 1200 uur

Studiedag Verdi         donderdag 5 oktober 2023

Studiedag team         woensdag 6 december 2023

Studiedag team         maandag 5 februari 2024

Studiedag team         vrijdag 15 maart 2024

Studiedag team         dinsdag 21 mei 2024

Studiedag team         dinsdag 18 juni 2024

 

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof

Klik hier voor de verlofregeling RBL

 

"Samen in Ontwikkeling"