Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Groepen en schooltijden

Groepen 2024-2025

In schooljaar 2024-2025 formeren wij de volgende groepen:

  • Groep 1/2 (verdeeld in de 2 stamgroepen geel en blauw)
  • Groep 3/4
  • Groep 5/6
  • Groep 7
  • Groep 8

Schooltijden

De schooltijden voor alle kinderen zijn:

Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur tot 14.00 uur

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie 21-10-2024 t/m 25-10-2024
Kerstvakantie 23-12-2024 t/m 03-01-2025
Voorjaarsvakantie 03-03-2025 t/m 07-03-2025
Goede vrijdag 18-04-2025
Meivakantie 21-04-2025 t/m 02-05-2025
Bevrijdingsdag 05-05-2025
Hemelvaart 29-05-2025 t/m 30-05-2025
Tweede Pinksterdag 09-06-2025
Zomervakantie 07-07-2025 t/m 15-08-2025

Op de vrijdagen voor de kerstvakantie (20-12-2024), voorjaarsvakantie (28-02-2025) en de zomervakantie (04-07-2025) zijn de kinderen om 12.00u uit.

Studiedagen:

woensdag 28-08-2024
dinsdag 15-10-2024
maandag 28-10-2024
vrijdag 06-12-2024
vrijdag 14-02-2025
donderdag 20-03-2025
dinsdag 10-06-2025

Verlofregeling

Ouders kunnen voor hun kind(eren) verlof vragen via het “verlof aanvraagformulier” dat u hieronder kunt downloaden. Dit formulier dient ingevuld ingeleverd te worden bij de leerkracht van uw kind. Het verlof (tot maximaal tien dagen) dient ten minste acht weken vóór het gevraagde verlof te worden aangevraagd bij de directie van de school. Voor verlof van meer dan tien dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De leerplicht hanteert bepaalde richtlijnen voor het verlenen van verlof. Deze verlofregeling staat vermeld op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.

Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt, is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventuele opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. Voor verlof buiten de schoolvakanties om i.v.m. werk/beroep dient een accountantsverklaring afgegeven worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof

Klik hier voor de verlofregeling RBL