Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Groepen en schooltijden

Groepen

  • Groep 1-2 a
  • Groep 1-2 b
  • Groep 3-4
  • Groep 5-6
  • Groep 6-7
  • Groep 8

SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIEROOSTER

Schooltijden

Maandag: 8.30 uur tot 14.15 uur

Dinsdag: 8.30 uur tot 14.15 uur

Woensdag: 8.30 uur tot 14.15 uur

Donderdag: 8.30 uur tot 14.15 uur

Vrijdag: 8.30 uur tot 14.15 uur

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Vrije (mid)dagen voor leerlingen 2022-2023:

2e Paasdag Maandag 10 april 2023
Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Laatste schoolmiddag Vrijdag 14 juli 2023 vanaf 12.00 uur

Studiedagen/dagdelen ( ook vrije (mid)dagen voor de leerlingen): 

Studiedag team: Woensdag 5 oktober 2022

Studiedag team: Dinsdag 6 december 2022

Studiedag team: Vrijdag 23 december 2022

Studiedag team: Maandag 6 februari 2023

Studiedag team: Dinsdag 11 april 2023

Studiedag team:  Dinsdag 30 mei 2023

Studiedag team: Donderdag 22 juni 2023

Vakanties  2023-2024

Herfstvakantie:         16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie:           25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:   12 februari t/m 16 februari 2024
Meivakantie:              22 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie:          8 juli t/m 18 augustus 2024

 

Verlofregeling

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden. De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website. Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

Klik hier voor het aanvraagformulier verlof

Klik hier voor de verlofregeling RBL

 

"Samen in Ontwikkeling"