Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Documenten

SCHOOLGIDS 

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. De schoolgids geeft aan waar onze school, Basisschool Franciscus voor staat.
Zo willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs.
De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze toekomstige en huidige leerlingen.
Voor ouders die nog een basisschool moeten kiezen voor hun kinderen biedt de schoolgids, behalve vele praktische zaken, een eerste kennismaking met de cultuur van de school en de manier waarop de school met de kinderen omgaat.
De schoolgids: Schoolgids bs Franciscus 2023-2024

Informatie die betrekking heeft op alle scholen van Verdi kunt u vinden op de website van Verdi onderwijs en in het algemeen deel van de schoolgids

Hoewel u in de schoolgids veel wetenswaardigheden aantreft, kunnen er nog vragen overblijven. Als u iets niet duidelijk is, loopt u dan gerust binnen of belt u ons even op.
Wij stellen samenspraak en samenwerking met de ouders erg op prijs! 

Schoolgids bs Franciscus praktische informatie 2023-2024

Formulier verlof bs Franciscus

Accountant verklaring tbv verlof

Privacyverklaring

Prowise Go

Continurooster op bs Franciscus

Reglement cameratoezicht op school Franciscus

Verdi en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  In het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen. De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze Overstapservice Onderwijs (OSO).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en naleving van de wettelijke bepalingen. 

Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’ op de website: Regelingen en documenten – Verdi 

Verdi beschikt over een Functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is werkzaam voor de Lumen Group. De FG is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. 

Rookvrije schoolterreinen:

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Dat houdt o.a. in dat er nergens meer gerookt mag worden op het schoolterrein. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Waarom een rookvrij schoolterrein? Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen dus ook aan ouders/verzorgers om niet te roken in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.