Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Overig

Rookvrije school

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Dat houdt o.a. in dat er nergens meer gerookt mag worden op het schoolterrein. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Waarom een rookvrij schoolterrein? Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen dus ook aan ouders/verzorgers om niet te roken in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.