Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Ons onderwijsconcept

Op basisschool Franciscus zitten ongeveer 130 leerlingen die verdeeld zijn over 6 groepen. Het aantal leerlingen is de komende jaren licht stijgend.
Kinderen van dezelfde leeftijd worden bij elkaar in een groep geplaatst en volgen hetzelfde programma op eigen niveau. Aangezien we een “kleine” school zijn, maken we vaak combinatieklassen. (twee leerjaren in één groep). Elke groep volgt een eigen programma, maar om het groepsgevoel te bevorderen, volgen de kinderen waar dat kan een gezamenlijk programma met activiteiten. Hierbij valt te denken aan wereldoriëntatie, muziek, verkeer, gym en expressie. We doen veel dingen schoolbreed, waarbij we zorgen voor een gezamenlijke opening of sluiting, denk hierbij aan mediawijsheidweek, kinderboekenweek etc.

Gebruikte methodes groep 3 t/m 8

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Toch komen we binnen elke jaargroep vaste elementen tegen. Om ons onderwijs zo up-to-date mogelijk te houden zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe methodes onze school binnengekomen. Op dit moment hanteren we de volgende methodes:

Aanvankelijk leesonderwijs: Veilig Leren Lezen

Voortgezet technisch lezen:  Eigen aanpak met Pravoo en Zo leren kinderen lezen en spellen

Begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip

Rekenen en Wiskunde: Pluspunt 4

Nederlandse Taal: Taal Actief en Nieuwsbegrip voor woordenschat en creatieve schrijflessen

Spelling: Staal

Wereldoriëntatie: Blink

Verkeer: Veilig Verkeer Nederland

Engels: Blink Engels

Schrijfonderwijs: Pennenstreken

Creatieve vakken: Laat maar zien

Sociaal-emotionele ontwikkeling: Fides

Muziek: 1-2-3 Zing en vakleerkracht kunstlessen vanuit Phoenix

Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs en Gymspiratie

Fidesschool

Bij ons op school vinden we een fijne sfeer en kinderen die lekker in hun vel zitten erg belangrijk. Om dit te kunnen bereiken maken wij gebruik van een aantal hulpmiddelen. Een aantal jaar geleden hebben wij als team de scholing van “Fides” gevolgd. In 2018-2019 volgden we een herhalings- en verdiepingscursus. Inmiddels kunnen wij onszelf “Fides-school” noemen. Daarnaast maken wij gebruik van het plan positieve groepsvorming.

Via onderstaande link leest u meer over Fides:
Informatie Fides & positieve groepsvorming

Onze visie op passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, kwalitatieve ondersteuning. Op passend onderwijs. Dat is onderwijs dat past bij de behoefte van het individuele kind. Of dit nu regulier onderwijs (BAO) is, (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)onderwijs (SO/SBO): wat kind en professional nodig hebben, vormt het uitgangspunt voor wat we doen.

"Samen in ontwikkeling”