Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

ONZE VISIE

Samen in ontwikkeling!

Basisschool Franciscus is het hart van de kleine gemeenschap Boskant. Leren op onze school doen we van en met elkaar. De leerkracht sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen om hen te laten groeien. We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Leren denken en leren is een belangrijk speerpunt op onze school!

Een goede relatie tussen leerlingen, ouders en school en handelen vanuit openheid en vertrouwen zijn onze uitgangspunten om tot ontwikkeling te komen. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen van hun kind, leerkrachten de onderwijsprofessionals die de kinderen het beste als leerling kennen. Samenwerken in verbondenheid is belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.

We willen de kinderen kennis laten maken met de wereld om hen heen maar zeker ook met de wereld verder weg om ze voor te bereiden op hun toekomst. We leren de kinderen al op jonge leeftijd hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving door hen bewust te maken, kennis mee te geven en intrinsiek te motiveren. Kinderen leren overal, zowel binnen als buiten de school. Daarom halen we de samenleving graag naar binnen en gaan we zelf naar buiten voor o.a. excursies en gastlessen. Onze partners, zoals bijvoorbeeld De Cultuurkade, Neovito, gemeente Meierijstad, verenigingen maar ook onze ouders met een eigen onderneming zijn daarbij van grote waarde.

"Samen in ontwikkeling”