Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouderportaal – ouderapp

Ouderportaal

Wij vinden openheid naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld.
Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen.
Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat ontvangt u hiervoor inloggegevens. Hier bij  de link naar de informatiebrief over het ouderportaal:

informatie en uitleg ouderportaal

Oudercommunicatie-app

Onze communicatie met ouder(s)/verzorger(s) gebeurt hoofdzakelijk via de oudercommunicatie-app.

Natuurlijk zal ook via de mail gecommuniceerd worden maar zowel foto’s als berichten krijgen ouders voornamelijk via de app.

Zijn het dringende berichten dan ontvangen de ouders van ons een pushbericht, maar normaal gesproken krijgen ouders een melding dat er een persoonlijk bericht klaar staat of dat er bijvoorbeeld een nieuwsbericht is geplaatst.

"Samen in ontwikkeling”